Кондак светој недељи

глас 2.

Мученица Христова нас созва, страданија јеја Божественија и боренија похвалами воспјети ниње тезоименито, сија бо показасја, јако мужественаја мислију, госпожа ума же и страданиј поносних.

Мученица Христова Недеља нас је сазвала, да њена Божанска страдања и борба у песмама похвалимо сада, јер се она показала одважна у размишљању и као госпођа разума и страдања поносних.